ZAKŁAD
EKSPERTYZ SĄDOWYCH

Nasz kadra składająca się z biegłych sądowych, wykonuje ekspertyzy na rzecz prowadzonych postępowań karnych lub cywilnych zlecanych przez: Sądy, Prokuratury, Policję, Żandarmerię Wojskową, CBŚP, Straż Pożarną itp. z następujących dziedzin:

 • Chemii - środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Chemii materiałów wybuchowych oraz oddziaływania skutków wybuchu
 • Broni, amunicji oraz balistyki końcowej

w szczególności z zakresu:

 • Analizy jakościowej i ilościowej substancji kontrolowanych (środków odurzających, dopalaczy, konopi, THC)
 • Ustalania rodzaju użytego materiału lub urządzenia wybuchowego
 • Prognozowania zniszczeń- powstałych na skutek użycia materiałów lub urządzeń wybuchowych
 • Wykonywania badań identyfikacyjnych materiałów wybuchowych za pomocą metod chromatograficznych oraz innych technik analitycznych
 • Badania oceny bezpieczeństwa otrzymywanych w nielegalny sposób materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
 • Oceny czy zabezpieczona substancja stanowi materiał wybuchowy w myśl Ustawy
 • Nielegalnego posiadania lub handlu przedmiotami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • Oceny prawidłowości prowadzonych prac saperskich
 • Wypadków w laboratoriach i zakładach chemicznych

POSIADAMY

 • Mobilne środki transportu , do przewożenia i czasowego przechowywania materiałów wybuchowych (zgodne z ustawą o Transporcie drogowym towarów niebezpiecznych - ADR)
 • Własne laboratorium badawczo-analitycznego umożliwiające wykonywanie analiz w bardzo krótkim czasie ( dyżur pełnimy całą dobę)
 • Magazyn do przechowywania środków bojowych i materiałów wybuchowych do klasy 1.1 włącznie, wyposażonego w mechaniczne zabezpieczenia do przechowywania depozytów sądowych (zgodnie z opinią: WITU, IPO, IMP-u)
 • Komorę detonacyjną do badań „dynamicznych” materiałów wybuchowych pozwalającą na ocenę zdolności do przemiany wybuchowej oraz stopnia fragmentacji przedmiotów wybuchowych
 • Ponadto dysonujemy sprzętem do badań powietrznej fali uderzeniowej, umożliwiającym ocenę ewentualnych skutków wybuchu
 • Posiadamy stanowiska (zdalnie sterowane), do rozcalania amunicji i pobierania próbek z przedmiotów wybuchowych, niewypałów i niewybuchów (potrzebne do oceny np. zdolności bojowej amunicji).

Prowadzimy również szkolenia specjalne dla Prokuratur, Sądów i Policji w zakresie „eksperymentów badawczych z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych” oraz „prowadzenia śledztwa powybuchowego”.

Informujemy również, że posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.

Jesteśmy przekonani, że podjęcie współpracy z nasza firmą przyczyni się do usprawnienia procedur - od momentu podjęcia dowodu rzeczowego, poprzez bezpieczny transport pojazdami specjalnymi, do pełnej identyfikacji zagrożeń i opiniowania w ww. zakresie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.