Szkolenia
KRYMINALISTYCZNE

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów, biegłych, chemików analityków i pirotechników, w formie wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia realizowane są w siedzibie firmy PIROline. Mamy do dyspozycji salę wykładową wyposażoną w przekroje i makiety materiałów wybuchowych, amunicji oraz urządzeń IED oraz laboratorium dostosowane do potrzeb szkolonych, gdzie kursanci mają możliwość w praktyczny sposób ugruntować nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną. Dysponujemy możliwością korzystania z muzeum saperskiego posiadającego kilka tysięcy egzemplarzy niewypałów i niewybuchów od czasów napoleońskich do współczesnych (Afganistan, Irak). Posiadamy specjalistyczne pomieszczenie odporne na wielokrotną detonację ładunków odłamkujących, służące do szkoleń w zakresie śledztwa powybuchowego oraz demonstracji oddziaływania wybuchu w pomieszczeniach. Szkolenie to prowadzone jest przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie oddziaływania skutków wybuchu i rekonstrukcji urządzeń wybuchowych.

Posiadamy komorę detonacyjną umożliwiającą prowadzenie eksperymentu procesowego związanego z oceną sprawności działania przedmiotów pochodzenia wojskowego, zdolności do przemiany wybuchowej materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych z możliwością uzyskania materiału dowodowego w postaci odłamków i innych charakterystycznych śladów powybuchowych.

Prowadzone kursy ukierunkowane są na :

  • Uregulowania prawne związane ze posiadaniem materiałów wybuchowych, broni i amunicji w rozumieniu Kodeksu Postępowania Karnego(KPK) i Kodeksu Karnego (KK)

Oraz techniki kryminalistyczne w tym:

  • Wstępną identyfikację materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych w tym materiałów wybuchowych domowej produkcji (Home Made Explosives- HME )
  • Analizę laboratoryjną materiałów wybuchowych – ocena czystości, składu chemicznego, pochodzenia MW)
  • BHP w laboratoriach prowadzących pracę z materiałami wybuchowymi
  • Zabezpieczanie materiału dowodowego i pobieranie próbek materiałów wybuchowych do analiz
  • Eksperyment procesowy z użyciem materiałów i przedmiotów pochodzenia wojskowego oraz IED (improwizowanych urządzeń wybuchowych)
  • Analiza sitowa w technice kryminalistycznej

Każdorazowo dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy Zamawiającego (Policji, Prokuratur, Sądów).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.