USŁUGI SPeCJALNE
TRANSPORT NIEWYBUCHÓW I SUBSTANCJI NIESTABILNYCH

Specjalizujemy się w transporcie niestabilnych materiałów i przedmiotów wybuchowych, nie posiadających aktualnych certyfikatów transportowych (ADR) oraz przedmiotów stwarzających bezpośrednie zagrożenie wybuchem(zgodnie z przepisami umowy europejskiej- ADR)

Dysponujemy flotą pojazdów specjalnych do przewozu niestabilnych materiałów i przedmiotów wybuchowych w tym improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz niewypałów i niewybuchów

Pojemniki przeciwwybuchowe gwarantują pełną ochronę przed powietrzna falą uderzeniową oraz odłamkami

Pojazdy wyposażone są w pojemniki przeciwwybuchowe produkowane przez firmę JAKUSZ Sp.z o.o., posiadające specjalne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty transportowe ADR wydane przez Instytut Przemysłu Organicznego, Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

W zależności od gabarytów i rodzaju transportowanego przedmiotu wybuchowego dostosowujemy odpowiedni rodzaj pojemnika i środka transportu.

Istnieje możliwość zabezpieczania i transportu przedmiotów wybuchowych w trybie ratowniczym

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.