Szkolenia specjalne
z zakresu materiałów wybuchowych i terroryzmu

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów, biegłych, chemików analityków i pirotechników, w formie wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia realizowane są w formie wyjazdowej (u Zamawiającego) jak i też w siedzibie firmy (sali wykładowej dostosowanej do rodzaju szkolenia np. wyposażonej w przekroje i makiety materiałów wybuchowych, amunicji oraz urządzeń IED).

Głównym atutem naszej firmy jest posiadanie własnego laboratorium dostosowanego do potrzeb szkolonych, gdzie kursanci mają możliwość w praktyczny sposób ugruntować nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną.

Nasza kadra brała udział w szkoleniu grup: ATK KWP w Gdańsku, ATK KMP woj. pomorskiego, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP-u) w Gdańsku, Służb związanych z bezpieczeństwem kraju (CBŚP oraz DABW w Gdańsku), Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne z zakresu chemii materiałów wybuchowych i oddziaływania skutków wybuchu, które realizowane są w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Podczas szkoleń szczególny nacisk kładziemy na edukację funkcjonariuszy w zakresie:

 1. Identyfikacji materiałów wybuchowych praktycznie niewykrywalnych za pomocą standardowych procedur oraz bezpieczeństwa podczas ujawniania IED oraz materiałów wybuchowych produkcji domowej (HME)
 2. Prowadzenia śledztwa powybuchowego,
 3. Pobierania i przygotowania próbek mogących zawierać MW do wstępnej analizy,
 4. Zabezpieczania i przechowywania dowodów rzeczowych,
 5. Technik neutralizacji materiałów i przedmiotów wybuchowych,
 6. Posługiwania się specyficznym językiem (slangiem) używanym przez „domorosłych pirotechników” np. na forach internetowych,
 7. Płynnych i żelowych materiałów wybuchowych,
 8. Materiałów wybuchowych „nowej generacji”.

Dodatkowo prowadzimy kursy
podstawowe z zakresu:

 • posługiwania się materiałami wybuchowymi i środkami strzałowymi
 • niszczenia niewypałów i niewybuchów w tym nowych technologii neutralizacji
 • zasad i technologii oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) przy użyciu specjalistycznego sprzętu
 • kontrolowanych wyburzeń

Prowadząc szkolenia każdorazowo dostosowujemy program indywidualnie do potrzeb kursantów tak aby mogli realizować ustawowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Przykładowe programy szkoleniowe udostępniamy tylko na indywidualne zapytanie.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.